Addisco Onderwijs - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur SitemapForum Klassieke TalenOver Addisco OnderwijsInloggenInschrijven  
   
   
   

U bent hier: Home » Algemene Voorwaarden » Algemene Voowaarden Examentraingen

   
   

Algemene Voorwaarden
Examentrainingen Grieks en Latijn

Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Addisco Onderwijs (hierna aangeduid als "Addisco") aangeboden examentrainingen Latijn en Grieks (hierna aangeduid als 'examentrainingen').

   
   
   
   

Inhoud

  1. Algemeen
  2. Inschrijving
  3. Tarieven
  4. Korting
  5. Annulering & Restitutie
  6. Wijzigingen
   
   
   
   

1.

 

Algemeen

     
1.1
  Addisco gaat ervan uit dat de leerling(en) en eventueel de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden die gelden voor de examentrainingen Grieks en Latijn bij Addisco. En dat zij, wanneer ze zich bij Addisco inschrijven, met deze voorwaarden akkoord zijn gegaan.
     
1.2
  De door Addisco aangeboden examentrainingen worden alleen gegeven op het bij de contactgegevens gegeven adres. Addisco behoudt zich te allen tijde het recht voor om de locatie te wijzigen (bijvoorbeeld bij een grotere groep deelnemers). Indien dat het geval is, zullen de deelnemers hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.
     
1.3
  Addisco kan alleen gegarandeerde vooruitgang beloven, wanneer de leerling zich voor de volle 100% inzet: dus alle afgesproken bijeenkomsten (op tijd) aanwezig is, het door Addisco opgegeven huiswerk op tijd maakt, het verstrekte lesmateriaal gebruikt en de gegeven adviezen opvolgt.
     
1.4
  Addisco stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging aan eigendommen, goederen, geld, of schade aan personen - door welke oorzaak dan ook - tijdens de van Addisco uitgaande activiteiten.
     
   
   
Omhoog
   
   

2.

 

Inschrijving

     
2.1
  Aanmelding voor examentrainingen kan uitsluitend door het inschrijfformulier in te vullen of te bellen naar: 06-38122149.
     
2.2
  Na het ontvangen van het volledig ingevulde inschrijfformulier stuurt Addisco een mail met bevestiging van ontvangst. Vanaf dit moment is de inschrijving bindend.
     
2.3
  Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
     
2.4
  Wanneer er sprake is van een te veel aan inschrijvingen voor een bepaalde examentraining, behoudt Addisco zich het recht voor te beslissen of er een extra groep van start zal gaan of niet. Indien er besloten wordt geen andere trainingsgroep te starten, zullen de latere inschrijvers worden geweigerd. Indien er sprake is van een volgeboekte examentraining, zullen de latere inschrijvers daarvan op de hoogte worden gesteld. Zij worden als zij dat willen, als eerste ingeschreven voor de eerstvolgende training.
     
   
   
Omhoog
   
   

3.

 

Tarieven

     
3.1
  De actuele lesgelden staan vermeld onder examentrainingen Latijn of Grieks.
     
3.2
  Addisco behoudt zich het recht voor de tarieven te allen tijde te wijzigen. Bij verlaging van de tarieven is het niet mogelijk lesgelden terug te krijgen voor reeds gevolgde en betaalde lessen.
     
3.3
  De op deze site genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van fouten. Zie de disclaimer.
     
   
   
Omhoog
   
   

4.

 

Korting

     
4.1
  Onder examentraining Latijn of Grieks staan eventuele kortingsacties.
     
4.2
  De op deze site genoemde kortingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
     
4.3
  De op deze site vermelde kortingen zijn onder voorbehoud van fouten. Zie de disclaimer.
     
   
   
Omhoog
   
   

5.

 

Annulering en Restitutie

     
5.1
  Annulering van aanmeldingen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door een e-mail te sturen naar info@addisco.nl of een brief (zie verder contactgegevens).
     
5.2
  Annuleringen kunnen tot 1 maand vóór de cursus kosteloos plaatsvinden. Bij annuleringen die plaatsvinden tussen één maand en twee weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Een annuleringen binnen twee weken vóór aanvang van de cursus verplicht tot volledige betaling van het cursusgeld en zal in geen geval leiden tot restitutie van cursusgelden. Reeds besteld cursusmateriaal wordt bij annulering altijd in rekening gebracht. De bestelde boeken kunt u bij Addisco op komen halen.
     
5.3
  Als u niet wilt annuleren, maar zelf niet in staat bent de cursus te volgen, dan kunt u een door uzelf gekozen vervanger in uw plaats laten gaan. Dit brengt geen extra kosten met zich mee: een 'in de plaatsstelling' dient wel altijd tijdig gemeld te worden.
     
   
   
Omhoog
   
   

6.

 

Wijzigingen

     
6.1
  Indien een leerling - om wat voor reden dan ook - tijdens een examentraining niet aanwezig kan zijn, zal Addisco (na overleg met de leerling/ouder(s)/verzorger(s)) proberen een inhaalmoment te regelen. Addisco kan echter niet garanderen dat het altijd mogelijk is een gemiste training in te halen. Restitutie van lesgelden van een gemiste training vindt in geen geval plaats.
     
6.2
  Addisco stelt het zeer op prijs als een leerling, indien hij/zij niet bij de examentraining aanwezig kan zijn, dat ruim van te voren telefonisch of schriftelijk meldt.
     
6.3
  Addisco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van lesgelden.
     
6.4
  Addisco behoudt zich het recht voor de examentrainingen bij onvoldoende deelnemers tot zeven werkdagen voor aanvang, of in geval van bijzondere omstandigheden op nog kortere termijn, geheel of ten dele te annuleren. De deelnemers zullen hier zo tijdig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen in dit geval zo snel mogelijk worden teruggestort, m.u.v. eventueel bij Addisco besteld lesmateriaal.
     
   
   
   
   

Zie ook

Contactgegevens »
Over Addisco Onderwijs »
Referenties & aanbevelingen »
Vaak Gestelde Vragen (FAQ) »

 

 

Algemene Voowaarden »
Privacy Verklaring »
Disclaimer & Copyright »

   
  Omhoog