Addisco Onderwijs - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur SitemapForum Klassieke TalenOver Addisco OnderwijsInloggenInschrijven  
   
   
   

U bent hier: Home » Lesaanbod » Na- & bijscholing docenten

   
   

Na- & bijscholing docentenAddisco Onderwijs: Griekse & Latijnse Taal en Cultuur
Klassieke Talen doceren? Zo kan het ook!

Inschrijven
   
   

Gedurende het hele jaar organiseert Addisco Onderwijs verschillende cursussen, workshops, lezingen en symposia voor docenten klassieke talen.

Centraal tijdens deze nascholing en bijscholing voor docenten Latijn en Grieks en studenten klassieke talen staat het doceren van de Klassieke Talen volgens de meest recente inzichten van taalverwervingsonderzoek. Daarbij speelt gesproken Latijn/Grieks als krachtig didactisch middel een belangrijke rol.

   
   
   
   


Aanbod nascholing/bijscholing 2018-2019


Datum Tijd Activiteit Plaats
vanaf 10 oktober
(7 woensdagavonden: 10 & 31 oktober; 7, 14, 28 november; 12 & 19 december 2018)
[Deze cursus zit vol]
19.30 - 21.30 uur
Cursus actief Latijn II
Module II van de cursus Latijn spreken voor docenten en studenten klassieke talen.
Addisco
Hilversum
april

10.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.00 uur
Addisco Docentendag
Interactieve presentaties & workshops actief Latijn & Oudgrieks voor docenten. Uitwisseling tussen docenten die Actief Latijn en Grieks (willen gaan) geven.
RMO Leiden
Trajanuszaal

april
(tijdens de Week van de Klassieken)
13.00 - 17.00 Dies Latinus VII
Voor de zevende keer georganiseerd door het RMO en A D D I S C O. Meer informatie volgt.
RMO Leiden
Leemanszaal
vanaf 15 mei
(7 woensdagavonden: 15, 22, 29 mei; 5, 12, 26 juni; 3 juli 2019)
[Deze cursus zit bijna vol]
19.30 - 21.30 uur

Cursus actief Latijn I
Module I van de cursus Latijn spreken voor docenten en studenten klassieke talen.
Hilversum
augustus 2019
(gedurende een week of langer totale onderdompeling Latijn)
10.00 - 16.00 uur Zomerschool Latijn
Unieke onderdompelingservaring Latijn
Ankeveen

In het verleden aangeboden cursussen en activiteiten:

  • Studiedag Klassieke Talen: Levend Latijn en Grieks in het Oudetalenonderwijs? In samenwerking met Universiteit Leuven Kulak Kortrijk;
  • Biduum Latinum: Twee dagen Latijnse onderdompeling en verschillende workshops in samenwerking met de Universiteit van Gent.
  • Modules 1 t/m 4 van de cursus Actief Latijn voor docenten.

Waar te beginnen?

Voor diegenen die nog niet of nauwelijks bekend zijn met de inzet van gesproken Latijn (ook wel Actief Latijn of Levend Latijn genoemd) of voor degenen die nog niet overtuigd zijn van de kracht van deze didactiek, is de gratis informatiebijeenkomst over gesproken Latijn als krachtig didactisch middel een goede start.

Voor die docenten die al wel overtuigd zijn van deze didactiek, maar nog geen actieve beheersing van het Latijn hebben, zijn er aparte cursussen actief Latijn speciaal voor docenten waarbij u in korte tijd Latijn leert spreken.

En tot slot zijn er voor de docenten die al wel een actieve beheersing van het Latijn hebben, maar nog niet goed weten hoe ze die kunnen inzetten tijdens hun lessen, verschillende workshops didactiek (zie onder).

   
   
   
   
"Bij het didaktiekgedeelte heb ik naar mijn idee een instrument in handen gekregen waarmee ik het vak Latijn (en mutatis mutandis ook het Grieks) aantrekkelijker en toegankelijker voor mijn leerlingen kan maken. Ik kan niet wachten om het geleerde in praktijk te brengen."

"Je krijgt echt waar voor je geld."

"Heel interessante nascholing. De eerste nascholing die ik echt van begin tot het eind boeiend vind. Het is heel inhoudelijk, de didactiek praktisch en heel erg leuk!"

"De lessen didactiek hebben getoond hoeveel variatie mogelijk is met bescheiden middelen, realia en van het net geplukte plaatjes. Met TPR denk ik leerlingen met veel energie bij de les te houden door de "fysieke" oefeningen. Ik besef wel dat deze methodes in de aanvang meer werk van de docent zullen vragen."

"Ik bewonder je tomeloze energie, je charismatische persoonlijkheid en je mogelijkheden om nieuwe wegen te zoeken en te vinden."

"Veel ruimte voor eigen inbreng en humor tussendoor zorgen voor, wat mij betreft, een optimaal klimaat om te leren!"

"Ik vond de bijeenkomst vorige week erg inspirerend. Je gaf op enthousiaste, deskundige en overtuigende wijze in korte tijd veel informatie, waarover ik de dagen erna nog lang heb nagedacht. De eerstvolgende les heb ik meteen enkele tips van jou in de klas toegepast, volgens het principe van TPR. Imperativi met nieuwe woorden die de leerlingen nog niet hadden gezien. Heel leuk om te doen! Je moet jezelf echt creatief uitdagen, heerlijk!"

Meer referenties & aanbevelingen »

   
   

   
   

Lessen & workshops op locatie

Casper Porton, oprichter van Addisco Onderwijs (in 2005), komt ook graag bij u op school langs voor het geven van een demonstratieles aan uw leerlingen (klas 1 t/m 6) en/of voor het geven van een workshop aan de sectie klassieke talen. Ook voor (een deel van) de invulling van gymnasiumdagen denk ik graag met u mee.

Sinds 2013 heeft Casper verschillende lezingen, workshops en gastlessen over (Actief) Latijn en Grieks bij verschillende scholen, universiteiten en organisaties verzorgt. O.a. voor: Athenaeum Illustre, Cygnus Gymnasium Amsterdam, Celeanum Zwolle, Nederlands Klassiek Verbond (NKV), Vereniging Classici Nederland (VCN), Vrienden van het Gymnasium (VVG), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Rijksmuseum van Oudheden (RMO), Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Antwerpen, Universiteit Leuven Kulak Kortrijk, Uitgeverij Staal & Roeland, Gymnasium Beekvliet, Gymnasium Bernrode, Gymnasium Novum, Johan de Witt-Gymnasium, Baarnsch Lyceum, O.R.S. Lek en Linge, Anna van Rijn College, Gymnasium RSG Magister Alvinus, Gymnasium Camphusianum, Willibrord Gymnasium, Stedelijk Gymnasium Arnhem, Stedelijk Gymnasium Leiden, Fontys Hogeschool Tilburg, Sint-Oelbertgymnasium.

De precieze invulling en duur van een proefles en/of workshop bepalen we in overleg. Voor meer informatie, advies en een offerte op maat kunt u contact opnemen met Casper.

Mogelijke onderwerpen van de workshops:

Onderwerp Omschrijving
Gesproken Latijn als krachtig didactisch middel Als nog niet de hele sectie overtuigd is van de inzet van gesproken Latijn als didactisch middel, komt Casper graag langs. Hij geeft een inleiding op deze krachtige didactiek aan de hand van lesvoorbeelden, verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek en ervaringen en reacties uit de praktijk.
Lingua Latina per se illustrata van Ørberg Casper heeft zeer veel ervaring met het werken met deze methode en weet precies hoe je op een efficiente en doeltreffende manier met dit boek en het aanvullende materiaal kunt werken. Naast een algemene uitleg over de methode geeft hij advies over de manier van volgen en toetsen en de invulling van de lessen.

NOTA BENE: Het is niet nodig Latijn te spreken als je met deze methode wilt werken.
Total Physical Reponse (TPR) Deze didactiek geeft met name in de beginfase van het taalverwervingsproces een enorme boost. Door de kinderen in de doeltaal allerlei opdrachten en commando's te geven, bied je ze de kans de taalstructuren op een onbewust niveau te verwerven. Tijdens deze workshop leert u zelf deze didactiek in te zetten en aan te passen naast uw gebruikte methode.
Teaching proficiency through Reading and Storytelling (TPRS) Dit is een zeer veelomvattende moderne vreemde talen didactiek, waaruit Casper een aantal werkvormen geplukt heeft die zeer nuttig zijn voor de klassieke talen. We focussen vooral op het gebruik van vragen stellen in de doeltaal en de inzet van visuele hulpmiddelen als plaatjes en filmpjes tijdens de lessen. Net als TPR kan TPRS gebruikt worden in combinatie met iedere andere lesmethode (dus niet alleen met Lingua Latina per se illustrata).
Movietalk Hoe komt het dat leerlingen uren naar filmpjes op YouTube kunnen kijken en zich al na tien minuten uitleg beginnen te vervelen? Tijdens deze workshop leer je hoe je filmjes kunt inzetten tijdens je lessen om op die manier niet alleen cultuur te behandelen, maar ook taal.
Story Listening (SL) Story Listening is een uitermate geschikte didactiek voor de Klassieke Talen: de docent vertelt per les of lessenreeks één van de vele aansprekende verhalen van de Grieken en Romeinen in het Grieks of Latijn aan de leerlingen op zo'n manier dat vrijwel 100% van het verhaal te begrijpen is. Dat kan o.a. aan de hand van gebaren, tekeningetjes en afbeeldingen. In tegenstelling tot TPRS wordt er bij deze lesvorm geen output van de leerlingen gevraagd. Waarom is deze manier van lesgeven zo effectief? Hoe bouw je een les of lessenreeks op? Wat zegt het onderzoek over deze didactiek? Op deze en andere vragen krijg je antwoord en na afloop kun je ook zelf op een begrijpelijke manier een verhaal vertellen in de doeltaal (=Grieks/Latijn).
Embedded Reading (ER) Vaak is een tekst te ingewikkeld voor de leerlingen om direct van links naar rechts te kunnen lezen. Tijdens deze workshop leer je hoe je een (originele) tekst kunt herschrijven naar vereenvoudigde versies en hoe je verder deze embedded reading kunt inzetten tijdens de lessen Latijn.
Wat en hoe toetsen we eigenlijk? En waarom? Een goede toets maken is nog helemaal niet zo eenvoudig. Wat toetsen we eigenlijk en waarom? Tijdens deze workshop word je aan het denken gezet over verschillende manieren van toetsen (summatief/formatief) en de vormen waarin je die kunt gieten. En denk je na over waarom we eigenlijk toetsen. Uiteindelijk komen we samen tot een voor iedereen ideale toetsvorm die prettiger is voor zowel de leerling als de docent, die een representatief beeld geeft over het huidige niveau van de leerling en een manier van toetsen die docenten uiteindelijk heel veel tijd gaat besparen tijdens en buiten de lessen (qua nakijktijd en nabespreken), zodat we meer tijd over houden voor onze lessen.
Latijn lezen met je oren! Aan de hand van een passage (40 regels) uit de Metamorphosen van Ovidius laat Casper zien waarom het zo belangrijk is om de Klassieke auteurs met je oren te lezen. Met lezen bedoelen we hier niet vertalen, maar met begrip hardop voorlezen met de juiste pauzes na woordgroepen. Er zal tijdens de presentatie ook aandacht zijn voor de gereconstrueerde uitspraak en metrisch lezen met in achtneming van de natuurlijke accenten (en niet de ictus!). Na de voordracht van de betreffende tekst, die Casper uit z'n hoofd zal voorgedragen, lezen we de tekst samen nogmaals en gaan we per regel verder in op de betekenis en vooral op de verschillende klankeffecten die in de regels verborgen blijken te liggen. Inhoud en vorm zijn telkens op elkaar afgestemd.
Staccato gehakketak?
Over hoe je Latijnse poëzie niet en juist wel moet voordragen
De dactylische hexameter of andere versvormen scanderen is tijdens de meeste lessen Latijn vervallen tot een soort van trucje waarbij kunstmatige regels moeten worden toegepast die - zo zal blijken - voor een groot deel onjuist zijn. Hoe kunnen we onze leerlingen beter leren scanderen? Tijdens deze workshop kom je daarachter.
Paleis op de Dam Kunsthistorica Esther Uitdehaage en Casper Porton leiden graag klassen op een interactieve manier rond in het Paleis op Dam waarbij we de nadruk zullen leggen op de doorwerking van de Klassieken in de architectuur, de beelden en schilderijen. Verschillende verhalen uit het Klassiek- en Bijbelsverhalengoed komen voorbij. Ook op de iconografie wordt uitvoerig ingegaan.
Rondleiding Rijksmuseum van Oudheden Het Rijksmuseum van Oudheden en Addisco Onderwijs bieden vanaf het schooljaar 2016/2017 een nieuwe en unieke rondleiding aan: een rondleiding langs de Romeinse collectie van het museum in het Latijn.

Deze rondleiding is uitermate geschikt voor leerlingen die al met Actief Latijn werken,maar ook leerlingen die nog nooit iemand Latijn hebben horen spreken, kunnen deze rondleiding uitermate goed volgen. Casper past zijn taalgebruik aan de leerlingen aan, waardoor er na de rondleiding niet alleen veel over de verschillende voorwerpen geleerd is, maar ook veel over en in het Latijn.

Uiteraard is een combinatie van bovenstaande onderwerpen ook mogelijk. Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met Casper.

   
   
   
   
"Casper Porton weet op zeer deskundige wijze leraren Klassieke Talen
aan het denken te zetten over hun eigen lespraktijk. Hij combineert
daarbij zijn diepgaande kennis over bestaand lesmateriaal van over
de hele wereld met zijn gevoeligheid voor de manier waarop kinderen
de lesstof het best tot zich kunnen nemen. Dit resulteert in een
'revolutionaire' aanpak van de dode talen, die bij nader inzien helemaal
niet zo revolutionair is: beschouw Latijn en Grieks als een levende
TAAL en niet als een abstracte PUZZEL. Porton stelt geen kant-en-klare
oplossing voor, maar nodigt iedere docent uit om stapje voor
stapje zijn eigen lesgewoontes tegen het licht te te houden, waarbij
hij telkens de belangen van de leerling en niet het gemak van de
leraar voorop te stelt. Kortom: een fundamentele eye-opener voor
alle onderwijzers die de Klassieke Talen én hun leerlingen een warm
hart toedragen en niet terugdeinzen voor een fikse dosis zelfreflectie."


Meer referenties & aanbevelingen »

   
   
   
   

Addisco Nieuwsbrief


Mis niets en blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en het actuele lesaanbod?
Volg Addisco Onderwijs dan op Facebook of Twitter! Of meld u aan voor de nieuwsbrief.

   
   
   
    Addisco Zomerschool Latijn
Klassiek de zomer door met de Addisco Zomerschool Latijn »
   
   
   
   

Zie ook

Referenties & aanbevelingen »
Vaak Gestelde Vragen »
Over Addisco Onderwijs »

 

 

Contactformulier »
Routebeschrijving »
Algemene Voorwaarden »

   
  Omhoog